W zakładce „cennik” znajdziesz wysokość stawek podstawowych właściwy dla pakietów usług podstawowych.
Możesz mieć wymagania wykraczające poza schemat, jesteśmy w tym zakresie otwarci na Twoje potrzeby.
Gdy nas odwiedzisz i opowiesz o swojej firmie, zastanowimy się wspólnie, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze.

Poniżej znajdziesz przykładowe ceny, jakich możesz się u nas spodziewać. „Przykładowe” oznacza: nie
sztywne. Nie chcemy, abyś czuł się u nas jak firma traktowana sztampowo. Jesteś dla nas osobą wyjątkową i traktujemy Cię indywidualnie.

Ceny są podane w wartościach netto.

KPiR

od200zł miesięcznie

Księgi handlowe

od500zł miesięcznie

Kadry i Płace

od40zł pracownik

Ryczałt

od140zł miesięcznie

Konsultacje

od100zł godzina

Pozostałe usługi

Zamknięcie roku Księga Handlowa, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa do Bilansu – jednomiesięczne wynagrodzenie

Sporządzenie Bilansu i Rachunku Zysków i Strat w trakcie roku obrachunkowego na życzenie klienta – od 200,00 zł

Sporządzenie sprawozdania do GUS – 80,00 zł

Korekta zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku obrachunkowego – 50,00 zł

Sporządzenie korekty JPK_V7M/V7K – 100,00 zł

Sporządzenie deklaracji do ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej – 30,00 zł

Rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego oraz ZUS (VAT-R, NIP, IWA), wypełnianie wniosków kredytowych/leasingowych i innych dokumentów – 100,00 zł

Gdy się spotkamy, może się zdarzyć, że zaproponujemy Ci inną stawkę niż ta w tabeli.
Zależy to od tego:

  • w jakiej branży działasz
  • ile masz dokumentów miesięcznie
  • ilu zatrudniasz pracowników
  • jakiego rodzaju problemy ewidencyjne u Ciebie występują.

Przykład:
Inna będzie cena dla działalności handlowej prowadzonej stacjonarnie, inna dla działalności wysyłkowej, a inna w przypadku, jeśli występują u Ciebie rozliczenia zagraniczne.

Dlaczego ?
Twój osobisty opiekun w każdym z tych przypadków musi wykonać inne czynności i posiadać inną wiedzę. Przy tej samej ilości dokumentów czas pracy zużyty na rozliczenie jest inny, zatem cena nie może być identyczna.

Właśnie dlatego, zanim zapytasz o cenęzapraszamy na rozmowę.
Znajdziemy wspólne rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.

Masz pytania ?